Condițiile autorității de lucru judecat

5 februarie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Există identitate de părţi, obiect şi cauză, atât pentru petitul care are ca obiect constatarea sumei datorate de pârâţi conform sentinţelor depuse, cât şi pentru petitul de obligare la plata sumelor, fiind astfel aplicabile pe deplin prevederile art. 431 NCPC. 
Faptul că reclamanta a indicat în acţiune cuantumul sumelor datorate de pârât nu este de natură să înlăture această excepţie, deoarece aceste sume izvorăsc din aceleaşi drepturi care au făcut obiectul dosarelor ce au fost deja soluţionate definitiv şi irevocabil, respectiv drepturi salariale. (Curtea de Apel Târgu Mureș, Decizia civilă nr. 90/A/2014, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >