Condițiile conflictului negativ de competență

19 februarie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Art. 133 pct. 2 din Codul de procedură civilă, dispune în sensul că, există conflict de competenţă când două sau mai multe instanţe şi-au declinat reciproc competenţa de a judeca acelaşi proces sau, în cazul declinărilor succesive, dacă ultima instanţă învestită îşi declină la rândul său competenţa în favoarea uneia dintre instanţele care anterior s-au declarat necompetente.
Nu este îndeplinită condiţia de „reciprocitate” impusă de legiuitor, deoarece prin propria-i hotărâre de declinare, instanţa nu s-a dezînvestit în favoarea instanţei de trimitere, Tribunalul H.– complet specializat pentru soluţionarea conflictelor de muncă.
Este adevărat că declinarea de competenţă a Judecătoriei a avut în vedere acelaşi Tribunal, însă în condiţiile în care s-a urmărit învestirea unui complet specializat în altă materie decât cel de trimitere, şi anume, a unui complet specializat în soluţionarea cauzelor de contencios administrativ, în mod greşit s-a constatat existenţa unui conflict negativ de competenţă între cele două instanţe, întrucât declinările nu au fost reciproce, astfel încât să se ajungă la întreruperea cursului judecăţii – incident procedural de esenţa oricărui conflict negativ de competenţă, iar ultima instanţă învestită, respectiv Tribunalul H. – complet de contencios administrativ, nu şi-a negat, la rându-i, competenţa în favoarea Judecătoriei. (Curtea de Apel Târgu Mureș, Hotărârea nr. 30/C/2014, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >