Group 1

Condițiile de admisibilitate a cererii de chemare în garanție într-un litigiu având ca obiect anularea unui act administrativ

Cererea de chemare în garanție se fundamentează pe existența unui raport juridic preexistent sesizării instanței de judecată, încheiat între una din părțile procesului ce are ca obiect cererea principală și terțul care ar putea fi atras în litigiu prin acest mijloc procedural, în vederea obligării acestuia din urmă la plata despăgubirilor pe care le-ar avea de suportat cel obligat în litigiul principal.

Prin urmare, într-un litigiu având ca obiect anularea unui act administrativ fără să fie solicitate şi despăgubiri materiale, cererea de chemare în garanție este inadmisibilă. (ÎCCJ, Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, Decizia nr. 3578 din 14 decembrie 2016, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > >