Condițiile de prelucrare a datelor personale. Consimțământul persoanei fizice

7 februarie 2017 Drept Civil

Existența consimțământului persoanei fizice reprezintă regula generală de utilizare a datelor personale la nivel european și național, potrivit reglementărilor legale din domeniu.

Cu toate acestea, potrivit art. 5 alin. (2) din Legea nr. 677/2001, consimțământul nu este cerut în următoarele cazuri:
a) când prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract sau antecontract la care persoana vizată este parte ori în vederea luării unor măsuri, la cererea acesteia, înaintea încheierii unui contract sau antecontract;
b) când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieţii, integrităţii fizice sau sănătăţii persoanei vizate ori a unei alte persoane ameninţate;
c) când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale a operatorului;
d) când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este învestit operatorul sau terţul căruia îi sunt dezvăluite datele;
e) când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau al terţului căruia îi sunt dezvăluite datele, cu condiţia ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate;
f) când prelucrarea priveşte date obţinute din documente accesibile publicului, conform legii;
g) când prelucrarea este făcută exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, iar datele rămân anonime pe toată durata prelucrării.

Citeste mai mult  Cerere de valoare redusă. Suspendarea judecății în temeiul art. 411 alin. (1) pct. 2 CPC

Prelucrarea de date personale înseamnă orice operațiune care se efectuează asupra acestor date, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, stocarea, modificarea, extragerea, utilizarea, dezvăluirea și ștergerea datelor.

Prelucrările de date efectuate prin mijloace automate, inclusiv cele realizate pe internet, sunt supuse prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Potrivit art. 2 alin. (6) din Legea nr. 677/2001, această lege nu se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal, efectuate de persoane fizice exclusiv pentru uzul lor personal, dacă datele în cauză nu sunt destinate a fi dezvăluite.

Sursa: comunicat ANSPDCP

Cuvinte cheie: > >