Condițiile demolării construcțiilor ridicate ilegal

7 decembrie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Odată cu dreptul de proprietate asupra imobilului se transmite în sarcina noului proprietar și obligația desființării construcției edificată fără autorizație de construire, derivată din procesul verbal de contravenție.

”În momentul edificării construcţiei fără autorizaţie s-a săvârşit contravenţia …  şi s-a născut obligaţia intrării în legalitate (moment depăşit în prezent) sau desfiinţării construcţiei, obligaţie care se transmite odată cu dreptul de proprietate asupra imobilului, fiind o obligaţie sui-generis, similară celor scriptae in rem, care sunt strâns legate de posesia lucrului, obligaţia fiind opozabilă faţă de un terţ străin de raportul juridic care a dat naştere acesteia.

Fiind o obligaţie legată de posesia bunului nu prezintă relevanţă nici buna-credinţă a terţului dobânditor, întrucât aceasta ar însemna că dispoziţiile Legii nr. 50/1991 ar rămâne fără substanţă prin simpla înstrăinare a bunului.

Prin urmare, este irelevant cine deţine calitatea de proprietar al imobilului la data solicitării de demolare, obligaţia de a suporta consecinţele nerespectării dispoziţiilor legale privind disciplina în construcţii fiind transmisă ca un accesoriu odată cu bunul.”  (Tribunalul Sibiu, Decizia civilă nr. 683/2016, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > > >