Condițiile emancipării minorului

11 decembrie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

Emanciparea minorului presupune atribuirea capacităţii depline de exerciţiu, după împlinirea vârstei de 16 ani, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii: minorul a atins vârsta de 16 ani; minorul dispune de venit propriu, lucrează în baza unui contract individual de muncă sau, cu acordul părinţilor, adoptatorilor sau curatorului, practică activitate de întreprinzător; există acordul scris al ambilor părinţi, adoptatorilor sau curatorului minorului. Părinţii, adoptatorii sau curatorii îşi expun în scris şi în formă liberă acordul ca minorul să dobândească capacitate de exerciţiu deplină. Instanta retine faptul că emanciparea minorului se efectuează printr-o hotărâre a autorităţii tutelare, cu acordul ambilor părinţi, adoptatorilor sau curatorului. Pentru a fi emancipat, minorul urmează să depună la autoritatea tutelară o cerere scrisă în formă liberă, prin care se solicită recunoaşterea capacităţii de exerciţiu depline.

În cazul în care nu există acordul ambilor părinti, cererea privind emanciparea minorului se depune la instanta de judecată, emanciparea dispunându-se prin hotărâre judecătorească. Instanta retine că în cauza dedusă judecătii nu sunt îndeplinite conditiile prevăzute de art. 40 NCC. Astfel, instanta constată că nu s-a făcut dovada existentei motivelor temeinice pentru care se solicită recunoasterea capacitătii depline de exercitiu anticipată a minorului. Astfel, instanta retine că minorul este elev la CN IH, domiciliul acestuia fiind în prezent la bunica maternă.

Citeste mai mult  Obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată în favoarea chemaţilor în garanţie

Din raportul de anchetă psiho socială întocmit în cauză rezultă că din vara anului 2013 minorul locuieste cu bunica sa, mama acestuia aflându-se în Anglia. Totodată, instanta retine faptul că minorul doreste să i se recunoască capacitate deplină de exercitiu deoarece ar dori să o viziteze pe mama sa, iar tatăl său nu a fost de acord să-si dea consimtământul, iar minorul nu mai doreste să depindă de opinia tatălui său.

Instanta retine că institutia emancipării minorului, respectiv recunoasterea capacitătii de exercitiu depline anticipată presupune îndeplinirea unor conditii si existenta unor motive temeinice.

În cauză, instanta constată că această institutie este folosită pentru deturnarea de la însuși scopul ei, nefiind îndeplinite conditiile prevăzute de lege. Astfel, instanta nu poate recunoaste capacitate deplină anticipată doar în considerarea faptului că minorul nu mai vrea să depindă de opinia tatălui său sau pentru ca a fost folosit ca mijloc de șicană în discutiile repetate dintre părintii săi. Mai mult, în cauză nu s-a făcut dovada veniturilor pe care le obtine minorul, una dintre conditiile emancipării fiind aceea a existentei unui contract individual de muncă (simpla mențiune că primeste bani de la părinti sau de la bunica maternă nefiind suficientă).” (Judecătoria Sectorului 2 București, Sentința civilă nr. 4252/20.04.2015, definitivă, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >