Condițiile existenței provocării în cazul infracțiunii de viol

22 ianuarie 2018 Drept Penal Jurisprudenta

”Pentru existenţa provocării este necesară îndeplinirea a trei condiţii: infracţiunea să fi fost comisă sub influenţa unei puternice tulburări sau emoţii; această stare sufletească să fi fost determinată de o provocare din partea victimei; provocarea să se fi produs prin violenţă ori, printr-o atingere gravă a demnităţii persoanei sau printr-o altă acţiune ilicită gravă.

Aşadar, provocarea trebuie să fie determinată prin violenţă, printr-o atingere gravă a demnităţii persoanei sau prin altă acţiune ilicită gravă. Săvârşirea unui act de provocare, chiar dacă este de o anumită gravitate, nu este suficientă pentru existenţa provocării, ci mai trebuie ca acesta să fi determinat o puternică tulburare sau emoţie făptuitorului. Activitatea de provocare trebuie să influenţeze factorii subiectivi (volitiv şi intelectiv) în sensul scurtării procesului psihic ce precede în mod obişnuit comiterea unei fapte şi al pierderii parţiale a controlului activităţii.

Starea de surescitare nervoasă nu se prezumă, ci ea trebuie probată de cel care o invocă. Pentru a reţine circumstanţa atenuantă a provocării, nu este suficient ca persoana vătămată să aibă un comportament explicit sexual; pentru incidenţa art. 75 alin.1 lit. a C.pen. se cere ca victima să dovedească o agresivitate sau o altă comportare care să fie considerată ca gravă, de natură să cauzeze făptuitorului o puternică tulburare sau emoţie, încât să nu fie în stare să se abţină de la o ripostă prin săvârşirea de infracţiuni.

Citeste mai mult  Infracțiunea de spălare a banilor. Dezlegare chestiuni de drept

Or, faptul că o parte din martorii din cauză au relatat că în timp ce consuma băuturi alcoolice în parc, persoana vătămată l-a îmbrăţişat şi sărutat pe inculpatul A. nu poate fi considerat ca reprezentând o conduită care să fie de natură a se reţine circumstanţa atenuantă a provocării prevăzută art. 75 alin. 1 lit. a C.pen.

Curtea apreciază că în cauză nu sunt incidente dispoziţiile art. 75 alin. 1 lit. a C.pen. întrucât provocarea presupune o anumită spontaneitate, o surprindere a făptuitorului de natură a-l determina să acţioneze sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoţii, iar pe de altă parte, aşa cum s-a menţionat anterior, provocarea trebuie să fie produsă prin violenţă, printr-o atingere gravă a demnităţii persoanei sau prin altă acţiune ilicită gravă, cerinţe ce nu sunt întrunite în speţă.

Curtea reţine că nu orice conduită care în accepţiunea publică poate a avea conotaţii provocatoare poate să conducă la reţinerea circumstanţei atenuante a provocării. În viziunea legiuitorului se poate reţine circumstanţa atenuantă a provocării doar când infracţiunea este săvârşită de autor ca urmare a faptei persoanei vătămate care este violentă, aduce o atingere gravă demnităţii umane sau are o conduită ilicită gravă. Or, fapta de a îmbrăţişa pe cineva şi a încerca să săruţi, pe fondul consumului excesiv de alcool, nu poate fi în nicio împrejurare interpretată ca fiind o provocare în sensul legii penale.” (Curtea de Apel Suceava, Decizia penală nr. 733 din 7 iulie 2017, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >