Condițiile plății nedatorate în cazul conflictelor de muncă

6 martie 2015 Jurisprudenta

Potrivit art. 256 alin. 1 din Codul muncii, „salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie.”. Fără a nega faptul că este vorba de o prevedere specială din Codul muncii, Curtea apreciază că regimul comun al plăţii nedatorate este aplicabil şi în cadrul conflictelor de muncă, atâta timp cât legiuitorul nu a înţeles decât să enunţe incidenţa instituţiei plăţii nedatorate şi în dreptul muncii, fără a detalia condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru a se putea vorbi de o plată nedatorată. În consecinţă, şi pentru plata nedatorată invocată în dreptul muncii trebuie verificate îndeplinirea condiţiilor impuse de dreptul comun. 
Astfel, prestaţia trebuie să fie efectuată cu titlu de plată, plata nu trebuie să existe din punct de vedere juridic în raporturile dintre părţi, iar plata nu trebuie să fi fost făcută din eroare. (Curtea de Apel București, Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, Decizia nr. 5692 din 09.12.2014, portal.just.ro) 

Cuvinte cheie: >