Condițiile privind călătoria minorilor în străinătate

6 iulie 2016 Fără categorie

Având în vedere faptul că, în perioada vacanţei de vară, mulţi copii călătoresc în afara graniţelor ţării, precum şi faptul că încă se întâlnesc situaţii în care prevederile legale nu sunt cunoscute, Poliția de Frontieră Română reamintește condiţiile privind călătoria cetăţenilor români minori în străinătate:

Legea nr. 248/2005 prevede faptul ca aceştia pot ieşi din ţară în aceleaşi condiţii ca şi persoanele adulte, în baza unui document de călătorie valabil – paşaport sau carte de identitate (minorii peste 14 ani) – numai dacă sunt însoţiţi de o persoană fizică majoră şi cu acordul părinţilor.

Poliţiştii de frontieră vor permite ieşirea din ţară a cetăţenilor români minori numai în următoarele cazuri:

  • în situaţia în care călătoresc în străinătate însoţiţi de ambii părinţi;
  • în situaţia în care călătoresc împreună cu unul dintre părinţi, numai dacă părintele însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt părinte sau, după caz, face dovada decesului celuilalt părinte;

În cazul părinţilor divorţaţi, chiar dacă părintele însoţitor face dovada faptului că minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, însă cei doi părinţi exercită în comun autoritatea părintească, acesta trebuie să prezinte acordul autentificat al celuilalt părinte cu privire la ieşirea din ţară.

Citeste mai mult  Institutul de Studii Financiare şi-a început activitatea

În situaţia în care sunt însoţiţi de o altă persoană fizică majoră, minorii pot ieși din țară numai dacă persoana însoţitoare prezintă pe lângă cazierul judiciar o declaraţie:

  • a ambilor părinţi,
  • a părintelui căruia minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă,
    a părintelui supravieţuitor ori a reprezentantului său legal.

Prin reprezentant legal se înţelege persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de minor.

Poate avea calitatea de însoţitor şi o persoană anume desemnată din cadrul unei societăţi comerciale autorizate, în condiţiile legii, să desfăşoare activităţi de transport internaţional de persoane.

Declaraţia trebuie să cuprindă şi următoarele menţiuni:

  • scopul deplasării,
  • ruta urmată până în statul de destinaţie,
  • în cazul în care minorul urmează să rămână în statul de destinaţie, trebuie menţionată persoana căreia urmează a-i fi încredinţat minorul sau dacă urmează să se întoarcă, trebuie sa fie precizat însoţitorul.

A se vedea și Senatul a adoptat proiectul de lege care simplifică procedurile pentru călătoria în străinătate a minorilor

Cuvinte cheie: >