Condiţiile răspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri

14 februarie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri poate fi antrenată numai atunci când lucrul funcţionează sau acţionează în mod independent de fapta umană.

”Art. 1.376. – (1) NCC prevede că oricine este obligat să repare, independent de orice culpă, prejudiciul cauzat de lucrul aflat sub paza sa.
(2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile şi în cazul coliziunii unor vehicule sau în alte cazuri similare. Cu toate acestea, în astfel de cazuri, sarcina reparării tuturor prejudiciilor va reveni numai celui a cărui faptă culpabilă întruneşte, faţă de ceilalţi, condiţiile forţei majore.

Aşadar, pentru angajarea răspunderii este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: existenţa unui prejudiciu, prejudiciul să fie cauzat de un lucru, lucrul să se afle în paza unei persoane.

Prejudiciul este în valoare de 17103,03 lei, existenţa şi cuantumul acestuia au fost dovedite prin înscrisurile depuse la dosar, având caracter cert. Totodată instanţa constată că suma reprezintă contravaloarea manoperei şi a materialelor necesare pentru remedierea avariilor.

Citeste mai mult  Renunțarea persoanei vătămate la pretențiile civile

În ceea ce priveşte a doua condiţie, instanţa reţine că nu este îndeplinită. Astfel, fapta nu a fost săvârşită de un lucru, de un autoturism, ci de persoana care conducea autoturismul, adică de intervenientul forţat – care nu a acordat prioritate de trecere, aşa cum prevede OUG 195/2002.

Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri este o formă de răspundere indirectă care nu implică fapta unei persoane, de aceea art. 1376 alin.1 NCPC prevede că răspunderea este antrenată independent de orice culpă. Aceasta se fundamentează pe paza exercitată asupra lucrului care produce paguba şi are la bază ideea că paznicul trebuie să-şi asume riscul producerii unor prejudicii de către lucru, fiind astfel o formă de răspundere obiectivă, bazată pe ideea de garanţie. Răspunderea aceasta specială nu se aplică în situaţiile în care lucrul este un simplu instrument al omului în cauzarea prejudiciului. Aceasta este şi situaţia în cazul vehiculelor dar numai atunci când conducătorul auto nu respectă regulile de circulaţie.

Citeste mai mult  Formularea cererii de antrenare a răspunderii administratorului statutar, ulterior închiderii procedurii insolvenţei

Aşadar, atunci când conducătorul auto nu respectă regulile de circulaţie fapta ilicită este săvârşită de către această persoană, fiind aplicabile regulile răspunderii civile pentru fapta proprie. În măsura în care persoana respectă regulile de circulaţie, deci independent de orice culpă, şi totuşi autoturismul produce un accident de circulaţie, de exemplu datorită funcţionării defectuoase chiar şi în condiţiile respectării prevederilor OUG 195/2002, de-abia atunci devin aplicabile prevederile răspunderii civile pentru prejudiciile cauzate de lucruri, şi acesta este sensul alineatului 2 al art. 1376 NCC .

De altfel, textul prevede că dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile şi pentru vehicule. Textul impune aşadar, aceleaşi condiţii şi pentru situaţia vehiculelor.

Prin urmare, răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri poate fi antrenată numai atunci când lucrul funcţionează sau acţionează în mod independent de fapta umană. În cauza de faţă, prejudiciul nu a fost cauzat de funcţionarea defectuoasă a autoturismului, independent de orice culpă, ci a fost cauzat tocmai de culpa conducătorului auto, fapta ilicită constând în nerespectarea regulilor de circulaţie.
Faţă de aceste considerente, reţinând că nu sunt îndeplinite condiţiile răspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri.” (Judecătoria Sectorului 1 București, Sentința civilă nr. 8939/2016, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >