Condițiile revizuirii pentru contrarietate de hotărâri

2 martie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

Pentru a se putea invoca motivul de revizuire prevăzut de art. 509 alin. 1 pct. 8 Cod de procedură civilă trebuie îndeplinite cumulativ mai multe condiţii: să fie vorba de hotărâri definitive potrivnice; hotărârile să fie pronunţate în aceeaşi pricină; hotărârile să fie pronunţate în dosare diferite; în cel de-al doilea proces să nu se fi invocat excepţia autorităţii de lucru judecat sau, dacă a fost invocată, să nu se fi discutat excepţia; să se ceară anularea celei de-a doua hotărâri, care s-a pronunţat cu încălcarea autorităţii de lucru judecat. (Curtea de Apel Oradea, Secţia I-a civilă, Decizia civilă nr. 57/02.03.2016 – R; portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >