Conducere sub influența alcoolului. Utilitatea sporită a amenzii penale

22 februarie 2017 Drept Penal Jurisprudenta

Legiuitorul, prin adăugarea posibilităţii aplicării amenzii în cadrul art. 336 alin. (1) Cod penal, a intenţionat să sublinieze utilitatea sporită a amenzii penale în cazul săvârşirii unei astfel de infracţiuni.

Curtea a considerat că pedeapsa amenzii penale, executorie, este mult mai eficientă pentru majoritatea membrilor societăţii decât o pedeapsa cu închisoarea a cărei executare este suspendată, sau amânarea aplicării pedepsei.

”În cursul judecăţii în primă instanţă inculpatul … a uzat de procedura abreviată a recunoaşterii învinuirii recunoscând integral acuzaţiile formulate de procuror şi însuşindu-şi probele administrate în cursul urmăririi penale.

Din ansamblul probelor administrate în cursul urmăririi penale [buletin de analiză toxicologică (fila 12 dosar urmărire penală), rezultat etilotest (fila 13 dosar urmărire penală), proces verbal de recoltare şi examen clinic (fila 15-16 dosar urmărire penală), declaraţie inculpat (fila 19-20 dosar urmărire penală), declaraţie suspect (fila 23-24 dosar urmărire penală)] precum şi din declaraţia dată de inculpat în cadrul procedurii abreviate a recunoaşterii învinuirii rezultă că în noaptea din 18.10.2014, în jurul orei 03.00, după ce în prealabil a consumat băuturi alcoolice, inculpatul … a condus autoturismului marca „ …” cu numărul de înmatriculare …, pe strada … din … fiind oprit de un echipaj de poliţie care a procedat la testarea lui cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior a fost condus la Spitalul Municipal … unde, la ora 03.45 i s-a recoltat o probă biologică de sânge iar, potrivit buletinului de analiză toxicologică nr. … din 20.10.2014, emis de către S.M.L. … …, alcoolemia corespunzătoare probei recoltate a fost de 1,40 g/l alcool pur în sânge.

Curtea a considerat că fapta inculpatului … este tipică fiind întrunite atât sub aspect obiectiv, cât şi sub aspect subiectiv elementele constitutive ale infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul având o alcoolemie peste limita legală, prevăzute de art. 336 alin. (1) Cod penal.

Sub aspectul laturii obiective instanţa a reţinut că elementul material al infracţiunii constă în conducerea pe drumurile publice de către inculpatul … a unui autovehicul având o îmbibaţie alcoolică peste limita legală de 0,80 gr ‰. alcool pur în sânge.

Urmarea imediată constă în atingerea adusă relaţiilor sociale referitoare la siguranţa circulaţiei pe drumurile publice şi crearea unei stări de pericol, din cauza aflării pe drumurile publice a unor autovehicule conduse de persoane care, consumând băuturi alcoolice, nu mai sunt în plenitudinea aptitudinilor fizice şi psihice, au o viteză de reacţie scăzută şi simţuri diminuate, ce le împiedică să răspundă prompt la situaţiile periculoase din trafic. Fiind o infracţiune de pericol, legătura de cauzalitate între faptă şi urmarea produsă rezultă din însăşi săvârşirea faptei (ex re).

Citeste mai mult  Confirmare plan de reorganizare. ”Tăcerea” creditorilor. Efecte

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a săvârşit fapta cu intenţie în modalitate prevăzută de art. 16 alin. (3) lit. b) Cod penal, întrucât a avut reprezentarea consecinţelor acţiunii sale şi a acceptat că astfel pune în pericol siguranţa circulaţiei, chiar dacă nu a urmărit producerea ei (intenţie indirectă).

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 386 alin.(1) Cod de procedură penală întrucât fapta există, a fost săvârşită de către inculpat şi constituie infracţiune, instanţa a dispus condamnarea inculpatului ….

Curtea a avut în vedere la individualizarea pedepsei scopul pe care îl îndeplinesc pedepsele precum şi criterii generale de individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal potrivit cărora stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea infractorului, care se evaluează după următoarele criterii: împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit; natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal; nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Curtea a considerat că faptele de conducere a vehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice au cunoscut o recrudescenţă în ultima perioadă, constituind un pericol direct şi imediat la adresa sănătăţii şi integrităţii corporale a persoanei care se angajează într-o asemenea activitate ilicită dar şi a celorlalţi participanţi la trafic. Practica judiciară a acestei instanţe, dar şi a altor instanţe din ţară relevă că în mai multe ocazii, consumul de băuturi alcoolice a dus la declanşarea unor accidente rutiere grave care au avut ca urmare vătămarea sau uciderea persoanelor implicate. Faţă de acestea, Curtea a considerat că pedeapsa pronunţată trebuie să aibă un puternic caracter exemplar, pentru a descuraja atât pe inculpat, dar şi pe ceilalţi membrii ai societăţii de a săvârşi asemenea fapte prevăzute de legea penală.

Citeste mai mult  Recurs. Lipsa semnăturii reprezentantului societăţii recurente

În ceea ce priveşte persoana inculpatului, Curtea a reţinut că acesta este în vârstă de 25 de ani, este angajat la SC … SRL … şi că a mai fost sancţionat administrativ ca urmare a reţinerii lipsei de pericol social al unor fapte la regimul consumului şi traficului de droguri. Prin urmare, inculpatul … nu se confruntă pentru prima oară cu o acuzaţie în materie penală.

Astfel, Curtea a apreciat că trebuie reconsiderată practica judiciară dezvoltată sub imperiul vechiului cod, respectiv stabilirea unui termen de încercare, întrucât legiuitorul prin adăugarea posibilităţii aplicării amenzii în cadrul art. 336 alin. (1) Cod penal a intenţionat să sublinieze utilitatea sporită a amenzii penale în cazul săvârşirii unei astfel de infracţiuni.

Într-adevăr, Curtea a considerat că pedeapsa amenzii penale, executorie, este mult mai eficientă pentru majoritatea membrilor societăţii decât o pedeapsa cu închisoarea a cărei executare este suspendată, sau amânarea aplicării pedepsei.

Stabilirea unui termen de supraveghere apare ca necesar atunci când, astfel cum prevede şi art. 83 alin. (1) lit. d) Cod penal, respectiv art. 91 alin. (1) lit. d) Cod penal, instanţa consideră necesară supravegherea conduitei inculpatului pe o perioadă determinată. Or, în cazul de faţă Curtea nu discerne din nicio împrejurare posibilitatea ca inculpatul să repete comportamentul său ilicit, mai ales după aplicarea unei sancţiuni pecuniare şi nici să fie necesară supravegherea acestuia de către Serviciul de probaţiune.

Curtea a considerat că pedeapsa amenzii penale chiar executorie este mai puţin severă decât pedeapsa de 8 luni închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, pe de o parte, faţă de natura mai puţin represivă a pedepsei amenzii, iar, pe de altă parte, faţă de lipsa unui proces de supraveghere şi a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor inerente soluţiei de suspendare a executării pedepsei închisorii.

În privinţa cuantumului pedepsei amenzii penale, instanţa a constatat că faţă de limitele de pedeapsă prev. de art. 336 alin. (1) Cod penal, limitele speciale ale zilelor amendă sunt prevăzute de art. 61 alin. (4) lit. c) Cod penal, respectiv 180 – 300 zile amendă. Având în vedere că instanţa a procedat la judecarea cauzei potrivit procedurii recunoaşterii învinuirii, conform art. 396 alin. (10) Cod de procedură penală raportat la art. 61 alin.(6) Cod penal, limitele speciale ale zilelor amendă au fost reduse cu o pătrime, instanţa urmând să efectueze individualizarea judiciară între 135 zile – 225 zile.

Citeste mai mult  Decesul victimei unui accident rutier. Culpa medicului. Răspunderea pentru ucidere din culpă a șoferului

Având în vedere criteriile de individualizare anterior amintite, Curtea a considerat necesară aplicarea unui număr de zile amendă situat la minimul special, respectiv 135.

În ceea ce priveşte cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă, aceasta se stabileşte ţinând seama de situaţia materială a condamnatului şi de obligaţiile legale ale condamnatului faţă de persoanele aflate în întreţinerea sa. Având în vedere că inculpatul este angajat la SC … SRL …, având un venit net lunar de 1000 lei, luând în considerare şi posibilitatea eşalonării plăţii amenzii pe o durată de cel mult 2 ani prevăzute de art. 559 alin. (2) Cod de procedură penală, instanţa a stabilit cuantumul unei zile amendă la 20 de lei.

Pentru aceste considerente, în baza art. 421 pct. (2) lit. a) Cod de procedură penală Curtea a admis apelul declarat de inculpatul … împotriva sentinţei penale nr. 97 din 10 noiembrie 2015 pronunţate de Judecătoria … în dosarul nr. …/833/2015, a desfiinţat sentinţa penală atacată şi rejudecând a înlăturat dispoziţia de condamnare a inculpatului … la pedeapsa de 8 luni închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, aplicată de Judecătoria … pentru comiterea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe prevăzute de art. 336 alin. (1) Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. (10) Cod de procedură penală.

În baza art. 336 alin. (1) Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. (10) Cod de procedură penală a condamnat pe inculpatul … la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 2700 lei [135 zile – amendă X 20 lei (cuantumul unei zile – amendă)] pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.” (Curtea de Apel Oradea, Decizia penală 136/2016, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >