Confirmare plan de reorganizare. ”Tăcerea” creditorilor. Efecte

19 martie 2015 Business Jurisprudenta

Pot exista două categorii de creditori din punct de vedere al votului: a. creditori care votează efectiv planul şi în raport de votul exprimat aceştia acceptă sau nu planul; b. creditori care nu votează efectiv ( sau dacă votează votul nu este luat în considerare) aceştia fiind consideraţi că acceptă planul prin efectul legii, dacă creanţele lor sunt creanţe nedefavorizate – adică acele creanţe care vor fi plătite integral în termen de 30 de zile de la confirmarea planului ori în conformitate cu contractele de credit sau de leasing din care rezultă.. Sintagma “acceptarea” vizează situaţia rezultată în urma exprimării votului ( iar nu în situaţia neexprimării), iar sintagma „sunt socotite că acceptă planul ” vizează situaţia în care anumiţi creditori ( respectiv cei cu creanţe nedefavorizate) sunt socotiţi că acceptă planul prin efectul legii, adică indiferent de votul exprimat/neexprimat. (Curtea de Apel Craiova, Sectia a II-a civilă, Decizia nr. 28/2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >