Confirmarea contractului individual de muncă anulabil

12 decembrie 2014 Jurisprudenta

Confirmarea este actul juridic unilateral, prin care o persoană renunţă la dreptul său de a invoca nulitatea relativă a unui act juridic. După confirmare, partea nu mai poate invoca nulitatea relativă a actului juridic, nici pe cale de acţiune, nici pe cale de excepţie. Confirmarea poate fi expresă sau tacită, cea tacită rezultând din executarea actului anulabil, respectiv a contractului individual de muncă anulabil.  (Curtea de Apel Timişoara, Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, Decizia civilă nr. 1984 din 3 septembrie 2013, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >