Consecințele nemotivării hotărârii judecătorești

6 decembrie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Sunt îndeplinite condiţiile art. 488 pct. 6 din Codul de procedură civilă pentru casarea unei hotărâri judecătoreşti, atunci când în considerentele hotărârii judecătoreşti recurate se regăsesc preluate în bloc argumentele uneia dintre părţi, fără însă a fi arătate motivele pentru care au fost înlăturate argumentele celeilalte părţi. O asfel de hotărâre judecătorească este una arbitrară, ce nu poate fi verificată în calea de control judiciar, nefiind expus un raţionament propriu al judecătorului cauzei care să fi condus în mod logic la adoptarea soluţiei din dispozitiv. (ICCJ, Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 3686 din 18 noiembrie 2015, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > >