Consecințele utilizării fotografiei altei persoane ca imagine de profil pe Facebook

Utilizarea fotografiei altei persoane ca imagine de profil pe Facebook nu este sancționată penal.

”Fapta minorului constând în aceea că în cursul lunii iulie 2015 a creat contul de facebook în care a postat fotografia altei persoane, a precizat că are 19 ani și că este din București, date nereale, cu scopul de a-și ascunde identitatea nu corespunde condițiilor de tipicitate ale infracțiunii prev. de art. 325 Cp., respectiv infracțiunea de fals informatic.

Conform art. 325 Cp. (anterior art. 48 din Legea 161/2003) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare la 1 la 5 ani, fapta de a introduce, modifica sau șterge fără drept date informatice ori de a restricționa fără drept accesul la aceste date, rezultând date necorespunzătoare adevărului în scopul de a fi utilizate pentru producerea de consecințe juridice.

De esența infracțiunii este faptul că indiferent la care din cele patru modalități alternative de realizare a elementului material se referă acțiunea făptuitorului trebuie să se realizeze fără drept și pentru producerea unor consecințe juridice.

Citeste mai mult  Noțiunea de domiciliu în sensul legii penale. Casa scărilor

În sensul normei de incriminare acționează fără drept persoana care nu este autorizată în temeiul legii sau a unui contract, care depășește limitele autorizării sau care acționează în pofida unei interdicții exprese a persoanei fizice sau juridice care are competența potrivit legii să folosească, să administreze sau să controleze un sistem informatic.

În cauză însă inculpatul, în acțiunea de creare a contului de facebook nu avea o obligație prevăzută de lege de a-și furniza toate datele de identificare, cu atât mai puțin de a posta propria sa fotografie la imaginea de profil. De altfel, dat fiind scopul platformei de socializare o astfel de obligație impusă de lege ar fi în mod vădit excesivă, depășind cu mult ceea ce este necesar pentru realizarea scopului unei aplicații dedicate exclusiv comunicării și socializării în mediul online.

Faptul că prin condițiile de utilizare aplicația facebook solicită potențialilor clienți să furnizeze date referitoare la nume, număr de telefon sau adresă de e-mail, condiție încălcată de inculpat poate atrage eventual o răspundere contractuală a acestuia în raport de persoana juridică care administrează contul (sancțiunea prevăzută de convenția tipizat ale cărei condiții le acceptă utilizatorul facebook fiind închiderea contului, și nu privarea de libertate). Nu există nici o rațiune de ordin juridic care să justifice penalizarea unui asemenea comportament sau recurgerea la sancțiuni de drept penal pentru încălcarea condițiilor de utilizare a unei aplicații dedicate exclusiv divertismentului în mediul online la momentul înregistrării.

Citeste mai mult  Denunțarea unilaterală a clauzei de neconcurență

În raport de aceste considerente, Curtea constată că nu sunt întrunite condițiile de tipicitate ale infracțiunii prev. de art. 325 Cp. în cazul faptei analizate, urmând a dispune achitarea inculpatului pentru săvârșirea acesteia.” (Curtea de Apel Craiova, Decizia penală nr. 724/2017, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >