Consemnarea incorectă a datei săvârșirii contravenției

Dispoziţiile art. 17 din OG 2/2001 prevăd situaţiile în care un proces verbal de constatare a contravenţiilor este nul absolut, printre acestea fiind şi situaţia în care din actul de constatare lipseşte data comiterii contravenţiei. În mod evident prin dată a comiterii contravenţiei se înţelege data la care fapta sancţionabilă contravenţional a fost efectiv comisă, orice altă dată fiind exclusă (cu excepţia contravenţiilor continue). Ori, procesul verbal de constatare a contravenţiei apare ca fiind întocmit pentru o faptă comisă la o dată ulterioară, acest lucru fiind imposibil.

Instanţa de judecată, examinând procesul verbal de contravenţie trebuie să poată constata în mod clar şi neechivoc care este data săvârşirii faptei şi nu să deducă acest lucru examinând eventuala notă de constatare sau ordinea în care au fost trecute ziua, luna şi anul până ajunge la varianta plauzibilă.

Pe de altă parte, în România formatul oficial al unei date este: ziua, luna şi anul şi acesta trebuie respectat şi cu ocazia întocmirii unui proces verbal de contravenţie, formatul fiind diferit de la ţară la ţară.

Citeste mai mult  Competenta teritoriala de solutionare a contestatiei formulate impotriva masurilor asiguratorii luate de procuror in faza de urmarire penala

În concluzie, din procesul verbal lipseşte data săvârşirii contravenţiei, motiv de nulitate absolută a actului constatator. (Tribunalul Cluj, Secția mixtă de contencios administrativ și fiscal, de conflicte de muncă și asigurări sociale, Decizia nr. 323/R/2013, www.tribunalulcluj.ro)

Cuvinte cheie: >