Group 1

Consiliul Concurenţei recomandă completarea cadrului legal privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii

20 martie 2015 Business

Consiliul Concurenţei recomandă completarea cadrului legal privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii în sensul emiterii normelor tehnice specificate în legea de reglementare a acestui domeniu (Legea nr.154/2012), se arată într-un comunicat.
Conform legislaţiei, autorizarea lucrărilor de infrastructură a reţelelor publice de comunicaţii electronice, inclusiv emiterea avizului coordonator pentru astfel de lucrări, se va face pe baza normelor tehnice specifice. În urma analizei privind serviciile de acces la infrastructura decomunicaţii Netcity a municipiului Bucureşti, Consiliul Concurenţei a constatat că aceste norme tehnice specificate în Legea privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii (nr. 154/2012) nu au fost încă emise de ministerele indicate – Ministerul Societăţii Informaţionale şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, deşi termenul a fost 1 februarie 2013.
De asemenea, studiul Consiliului Concurenţei a arătat că rețeaua Netcity reprezintă o îmbinare a unor elemente de infrastructură care asigură un produs complex unic în zonele din Bucureşti în care este prezentă. Organizarea pe trei niveluri (transport, distribuţie şi acces la consumatorul final) evidenţiază această caracteristică a infrastructurii subterane Netcity. Infrastructura operatorilor de telefonie mobilă, considerată de Netcity substitut pentru infrastructura sa, este complementară şi nu concurentă. De asemenea, canalizaţia R.A.D.E.T ar putea fi folosită doar pentru transport în câteva direcții limitate, fiind improprie distribuției de telecomunicații. La rândul său, METROREX are o infrastructură de tip magistrală, dar nu poate asigura furnizarea de servicii până la utilizatorul final (oprindu-se la ieșirile din magistralele Metrorex), în timp ce infrastructura Netcity este de tip client (la nivel de număr poștal).
Intrarea unui nou operator de infrastructură suport care să construiască o reţea similară Netcity este foarte puţin probabilă, ţinând cont că în mai mult de 6 ani de la apariţia Netcity nu au existat astfel de iniţiative. În afara duratei necesare pentru construcţia unei astfel de reţele (proiectare, aprobări, avize, construcţia propriu-zisă), realizarea unei reţele similare nu este posibilă fără implicarea unor investiţii substanţiale fie pentru îmbunătăţirea, modernizarea, redimensionarea canalizaţiilor actuale, fie pentru construirea integrală a unei noi infrastructuri de acces, se mai menționează în comunicat.

Cuvinte cheie: >