Consiliul Europei lansează Planul de acțiune privind consolidarea independenței și imparțialității justiției

21 aprilie 2016 Noutati legislative

Miniștrii de justiție din Europa sprijină noul Plan de acțiune al Consiliului Europei privind consolidarea independenței și imparțialității justiției 2016-2021. În cadrul unei conferințe ce a avut loc la Sofia joi, 21 aprilie 2016, miniștrii de justiție și reprezentanți ai sistemului judiciar din cele 47 de state membre au convenit să ia măsurile necesare pentru punerea în aplicare a planului.

Obiectivele stabilite includ:

  • Stabilirea unor mecanisme de punere în aplicare a obligațiilor statelor membre în conformitate cu Convenţia europeană a drepturilor omului care să garanteze accesul la o instanță independentă și imparțială;
  • Îmbunătățirea sau stabilirea de garanții juridice formale ale independenței și imparțialității justiției și punerea în aplicare a structurilor, politicilor și practicilor necesare pentru a se asigura că aceste garanții sunt respectate și că sistemul judiciar funcționează în mod corespunzător;
  • Protejarea și consolidarea sistemului judiciar în relațiile sale cu executivul și legislativul;
  • Consolidarea independenței serviciului de urmărire penală;
  • Construirea încrederii publicului în justiție, inclusiv prin luarea societății în ansamblu în considerare în alcătuirea tribunalelor și a sistemului judiciar.
Citeste mai mult  Dovada plății amenzii de circulație se poate face prin e-mail

Planul se bazează pe trei linii de acțiune care implică o serie de măsuri: 1) salvgardarea și consolidarea sistemul judiciar în relația cu executivul și legislativul; 2) protejarea independenței judecătorilor și asigurarea imparțialității acestora; 3) consolidarea independenței serviciului de urmărire penală.

Consiliul Europei susține statele membre în eforturile lor, prin oferirea expertizei și asistenței Comisiei de la Veneția, Comisiei pentru Eficiența Justiției, grupului anticorupție, Programului european pentru Educația privind Drepturile Omului pentru practicienii în domeniul dreptului (HELP) și a diverselor comitete de experți.

Cuvinte cheie: >