Group 1

Constatare nulitate act juridic. Eroarea asupra naturii contractului

20 aprilie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

”În ce priveşte hipoacuzia reclamantei, aceasta nu constituie o cauză care să ducă la nulitatea contractului, câtă vreme nu s-a demonstrat că această afecţiune ar fi împiedicat-o să aibă reprezentarea actului încheiat şi că aceasta ar fi existat la momentul încheierii convenţiei.
Sub acest aspect, se reţine că înscrisul depus de reclamanta la instanţa de fond (audiograma), nu face dovada că afecţiunea respectivă ar fi existat la momentul încheierii contractului.
În acelaşi timp, trebuia avut în vedere că reclamanta nici nu a invocat prin acţiunea formulată că eroarea în care s-ar fi aflat ar fi fost cauzată de o deficienţă de auz, aspect confirmat şi prin întâmpinarea depusă în apel.
Nici împrejurarea că reclamanta nu a fost asistată la notar de un reprezentat al autorităţii tutelare, nu constituie un motiv care să atragă nulitatea absolută a contractului, având în vedere că dispoziţiile art. 30 din Legea nr. 17/2000 nu sunt imperative.
Totodată, se apreciază că depoziţiei martorului care a arătat că are suspiciuni în ce priveşte starea mintală a reclamantei, din cauza modului similar în care îl salută pe el şi pe alţi vecini, nu i se putea acorda de către instanţa de fond o astfel de semnificaţie încât să fundamenteze ideea că starea de sănătate ar fi alterat voinţa acesteia, în condiţiile în care acesta nu are studii medicale, pretinsa afecţiune nu viza perioada în care s-a încheiat convenţia, iar reclamanta nu a invocat această împrejurare ca motiv de nulitate.
Nici considerentul instanţei de fond potrivit căreia prestarea întreţinerii de către pârâţi înainte de încheierea contractului şi după aceea, ar fi menţinut în eroare reclamanta, nu este susţinut de probele administrate, ci se bazează pe prezumţia judecătorului fondului, potrivit căreia o persoană în vârstă nu şi-ar înstrăina bunurile fără a-şi asigura un adăpost la bătrâneţe, fără a se ţine seama că aceasta şi-a rezervat dreptul de uzufruct viager.
În raport de aceste considerente, se apreciază că sunt întemeiate criticile formulate cu privire la fondul cauzei, întrucât din probatoriile administrate la instanţa de fond nu rezultă că reclamanta a fost în eroare asupra naturii contractului, pentru a interveni sancţiunea nulităţii acestuia.” (Tribunalul Teleorman, Decizia civilă nr. 321/2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >