Constatarea ca inadmisibilă a cererii reconvenționale

19 februarie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

”Potrivit art. 209 alin. 1 din Noul Cod de procedură civilă, „dacă pârâtul are, în legătură cu cererea reclamantului, pretenţii derivând din acelaşi raport juridic sau strâns legate de acesta, poate să formuleze cerere reconvenţională”.

Pentru a avea caracterul unei cereri reconvenţionale, legea impune cererii formulate pe cale incidentală de către pârât să aibă ca obiect pretenţii derivând din acelaşi raport juridic sau strâns legate de acesta.

Pretenţiile solicitate pe calea cererii reconvenţionale, pot să nu provină din acelaşi raport juridic cu cele promovate pe calea cererii principale, ci din raporturi diferite, însă este necesar ca între acestea să existe o strânsă legătură, tocmai pentru a fi justificată soluţionarea lor într-un litigiu unic.

Rezultă că, dacă pârâtul solicită pe calea unei cereri intitulate „cerere reconvenţională” pretenţii ce nu au legătură cu cele formulate de către reclamant împotriva sa, instanţa va respinge această cerere ca inadmisibilă, nefiind întrunite condiţiile legale pentru promovarea unor atare pretenţii pe calea cererii reconvenţionale.

Citeste mai mult  Natura juridică a validării popririi

În speţă, deşi instanţa de fond admite, în mod justificat, excepţia inadmisibilităţii cererii reconvenţionale formulată de către pârâţi, reţinând că nu pot fi identificate elemente de legătură între cererea principală şi cea reconvenţională, şi „constată” ca fiind inadmisibilă respectiva cerere reconvenţională, din exces de zel sau compasiune pentru efortul financiar făcut de către pârâţi (plata taxei judiciare de timbru aferentă pretenţiilor formulate), oricum în lipsa oricărui temei juridic sau obligaţie administrativă, dispune trimiterea cererii reconvenţionale la compartimentul Registratură pentru a fi repartizată aleatoriu.

Procedând astfel, instanţa de fond îşi anulează practic menţiunea anterioară din dispozitiv, cea a admiterii excepţiei inadmisibilităţii, consecinţa primirii acesteia fiind neutralizată de trimiterea la compartimentul Registratură a Secţiei I civilă a Tribunalului Galaţi.

Pentru aceste motive, Curtea va admite apelul declarat de reclamanţi, va schimba în parte hotărârea instanţei de fond, în sensul înlăturării menţiunii trimiterii cererii reconvenţionale la compartimentul Registratură pentru repartizare aleatorie; totodată, ca efect al primirii excepţiei inadmisibilităţii, cererea reconvenţională se impune a fi respinsă şi nu „constatată” ca inadmisibilă. ”(Curtea de Apel Galați, Decizia civilă nr. 128 A/21 septembrie 2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >