Constatarea încadrării unor locuri de muncă în grupa I de muncă. Situaţia în care aceste locuri de muncă erau încadrate în grupa II de muncă potrivit normelor aplicabile

25 ianuarie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

”Prin decizia nr. 9/2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul legii s-a stabilit că „instanţele de judecată au posibilitatea analizării şi constatării pe cale judiciară, […] a încadrării muncii prestate în perioada 18 martie 1969-1 aprilie 2001, după caz, în grupele I sau II de muncă.”

Totuşi, în cazul în care un loc de muncă este în mod expres indicat între locurile de muncă a căror activitate se încadrează într-o anumită grupă de muncă, nu poate fi nesocotită această normă juridică pentru a încadra activitatea respectivă în altă grupă de muncă.

Astfel, câtă vreme prin Ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 50/1990 o anumită activitate a fost încadrată în mod expres în grupa II de muncă, concluziile expertizei tind în realitate să contrazică actul normativ iar solicitarea de a stabili o altă încadrare tinde la modificarea actului normativ ceea ce nu este în competenţa instanţei judecătoreşti în condiţiile în care actul administrativ normativ nu este contestat în procedura specială a contenciosului administrativ pentru nelegalitate.

Citeste mai mult  Renunțarea la un drept vs renunțarea la judecată

În condiţiile în care expertul s-a raportat la o anumită activitate pretins desfăşurată de reclamant care ar fi fost alta decât cea corespunzătoare funcţiei, iar reclamantul nu a dovedit că a desfăşurat această activitate iar nu activitatea care rezultă din carnetul de muncă şi care a fost încadrată în grupa II de muncă, cererea nu poate fi admisă.” (Curtea de Apel Constanța, Decizia nr. 448/18 octombrie 2016, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >