Consum de droguri. Necunoaşterea de către inculpat a împrejurării că produsele aveau în compoziţie substanţe de natură a se încadra în categoria drogurilor. Temeiul achitării

3 iulie 2015 Drept Penal Jurisprudenta

Instanţa de fond a dispus achitarea inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de consum de droguri de risc şi mare risc prevăzută de art.4 alin.1 şi 2 din Legea nr. 143/2000, pe temeiul că nu sunt probe care să confirme învinuirea adusă inculpatului, invocând însă în motivare ipoteza necunoaşterii de către inculpat a împrejurării că produsele deţinute aveau în compoziţie substanţe de natură a se încadra în categoria drogurilor, situaţie în care intervine eroare de fapt, cauză de neimputabilitate, reglementată de art. 30 alin.1 Cod penal.
În condiţiile în care se reţine eroarea sub imperiul căreia se afla inculpatul în ceea ce priveşte deţinerea, consumul substanţelor conţinute de produsele „etnobotanice” , eroarea se extinde şi asupra comercializării unor astfel de substanţe.
Deşi instanţa a admis cererea inculpatului de judecare potrivit procedurii simplificate de recunoaştere a vinovăţiei , aceasta a dispus achitarea inculpatului pentru una din infracţiunile care au făcut obiectul sesizării, soluţie incompatibilă cu procedura reglementată de art. 375 şi 396 alin. 10 Cod procedură penală, aşa cum a decis ICCJ prin Deciziile nr. 2142/19.06.2012, nr. 3116/ 03.10.2012. În cazul în care există nelămuriri privind starea de fapt descrisă în rechizitoriu, aşa cum este cazul în speţă, soluţia corectă este aceea de respingere a cererii inculpatului şi de judecare conform procedurii comune, cu menţiunea că, manifestarea de voinţă a inculpatului poate primi relevanţă prin prisma dispoziţiilor art. 374 alin. 7 Cod procedură penală, situaţie în care este posibil, ca pe baza probelor administrate în faza iniţială a procesului penal, să se pronunţe o soluţie de achitare. (Curtea De Apel Craiova, Secţia Penală şi Pentru Cauze cu Minori, Decizia penală nr. 168/ 2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > > > >