Contestația în anulare specială. Nepronunţarea de către instanța de apel asupra cererii de suplimentare a probatoriului

16 noiembrie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

”Contestaţia în anulare poate fi exercitată în scopul retractării hotărârii judecătoreşti pronunţate cu nesocotirea unor norme procedurale, doar în cazurile limitativ prevăzute de lege.

Greşelile materiale la care se face referire în textul normei din art.503 alin.2 pct.2 din NCPC , sunt erori evidente, involuntare realizate prin confundarea unor elemente importante sau a unor date aflate la dosarul cauzei, care au fost săvârşite în legătură cu dezlegarea dată apelului. Aceste dispoziţii trebuie interpretate în mod restrictiv, neputând fi îndreptate prin această cale greşeli de judecată, de apreciere a probelor ori de interpretare a faptelor din dosar. De asemenea, eroarea materială care justifică admiterea unei contestaţii în anulare specială, nu poate fi consecinţa interpretării unui text de lege de către instanţă.

Motivul de contestaţie privind nepronunţarea de către instanţa de apel asupra cererii de suplimentare a probatoriului, prin obligarea debitoarei intimate împotriva căreia se formulase cererea de deschidere a procedurii insolvenţei de a depune fişele de cont analitice şi ultima balanţă de verificare analitică, nu îşi pot găsi încadrarea între motivele prevăzute limitativ de lege, respectiv in art.503 alin.2 pct.2 şi 3 din Cpciv.” (Curtea de Apel București, Secția a VI-a civilă, Decizia nr. 170/27 ianuarie 2017, portal.just.ro)

 

Cuvinte cheie: >