Group 1

Contestație în anulare. Invocarea motivului vizând nelegalitatea compunerii completului de judecată

1 octombrie 2019 Drept Civil Jurisprudenta

În situaţia în care se invocă încălcarea normelor referitoare la alcătuirea instanţei, contestaţia în anulare este inadmisibilă dacă partea interesată nu a invocat acest aspect în recurs, condiţia de admisibilitate neputând fi înlăturată de susţinerea că nu a fost cunoscută compunerea completului de judecată anterior sau la momentul pronunţării hotărârii, aceasta cu atât mai mult cu cât pe site-ul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a fost publicat „Comunicatul de presă privind alegerea membrilor Completelor de 5 judecători pentru anul 2018”, în cuprinsul acestuia fiind menţionate numele şi calitatea membrilor completului de judecată ce a soluţionat recursul contestatoarei.

În raport cu cele reținute de Curtea Constituțională prin decizia nr. 685/2018, contestatoarea avea deschisă calea extraordinară de atac numai în situaţia în care ar fi invocat în cursul judecăţii recursului în faţa Completului de 5 Judecători al instanţei supreme că acesta a fost constituit cu încălcarea normelor referitoare la alcătuirea instanţei, aspect care nu s-a realizat, neputându-se susţine că prin pronunţarea deciziei nr. 685/2018 a instanței de contencios constituțional nu mai trebuie dovedite ca fiind îndeplinite condiţiile instituite de art. 503 alin. (2) pct. 1 teza a II-a din Codul de procedură civilă. (ICCJ, Completul de 5 judecători, decizia civilă nr. 38 din 18 februarie 2019, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > >