Contestație în anulare. Nelegala citare a contestatorului

4 ianuarie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

„În faţa judecătorului sindic, la Tribunalul B., intimata creditoare şi-a ales sediul procesual la Societatea Civilă Profesională de Avocaţi „S. & A.” indicând astfel şi persoana însărcinată cu primirea actelor de procedură. Ulterior acestui moment, intimata nu a indicat instanţei modificarea sediului.

În aceste condiţii, în temeiul art. 158 Cod procedură civilă, instanţa de apel era obligată a efectua citarea la sediul procesual ales, înmânarea sub semnătură a citaţiei la un alt sediu neputând acoperi viciul de citare, art. 153 alin. 1 Cod procedură civilă stabilind fără echivoc faptul că instanţa poate hotărî asupra unei cereri numai dacă părţile au fost citate ori dacă s-au prezentat personal sau prin reprezentant, în afară de cazurile în care prin lege se dispune altfel. De asemenea, în spiritul dispoziţiilor art. 162 alin. 1 Cod procedură civilă, în cazul celor supuşi procedurii insolvenţei şi a creditorilor acestora, ori când citaţia urmează a fi înmânată unui avocat, precum este cazul în speţă, înmânarea citaţiei se face funcţionarului sau persoanei însărcinate cu primirea corespondenţei, care va semna dovada.

Citeste mai mult  Contestaţie în anulare. Principiul non bis in idem

Prin înmânarea citaţiei pentru intimată la sediul său principal, în condiţiile în care aceasta şi-a ales sediul procesual la avocat, procedura de citare nu s-a îndeplinit potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.
Curtea constată incident în cauză motivul de contestaţie în anulare prevăzut la art. 503 alin. 1 Cod procedură civilă, când contestatorul nu a fost legal citat şi nici nu a fost prezent la termenul când a avut loc judecata.” (Curtea de Apel Oradea, Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 222/A din 23.09.2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >