Contestație în anulare. Tardivitate

10 martie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

”Potrivit art. 506 C.pr.civ., contestaţia în anulare poate fi introdusă în termen de 15 zile de la data comunicării hotărârii, dar nu mai târziu de 1 an de la data la care hotărârea a rămas definitivă.
În speţă, contestaţia în anulare a fost formulată peste termenul de 15 zile prevăzut de art. 506 C.pr.civ., calculat potrivit art. 181 C.pr.civ.
Termenul de 1 an prevăzut de art. 506 C.pr.civ este un termen limită, calculat de la data rămânerii definitive a hotărârii şi nu dă posibilitatea părţilor să formuleze contestaţia în anulare în 15 zile de la comunicare sau într-un an de la data rămânerii definitive. Astfel, dacă termenul de 15 zile de la comunicarea hotărârii a fost depăşit, contestaţia este tardivă.
Susţinerile contestatoarei, în sensul că decizia a fost comunicată avocatului nu au nicio relevanţă cu privire la exercitarea căii de atac în termenul legal, întrucât potrivit art. 158 C.pr.civ. în caz de alegere de domiciliu comunicarea actelor de procedură se face la adresa menţionată, hotărârea pronunţată în cauză fiind un act de procedură, care a fost comunicată la locul ales în vederea comunicării.
Potrivit art. 185 C.pr.civ. când un drept procesual trebuie exercitat într-un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exerciţiul dreptului, în afară de cazul în care legea dispune altfel. Actul de procedură făcut peste termen este lovit de nulitate.
Cum, în speţă, contestaţia în anulare a fost formulată cu nerespectarea termenului prevăzut de art. 506 C.pr.civ., instanţa a respins contestaţia în anulare ca fiind tardivă.” (Tribunalul Gorj, Secția I civilă, Decizia civilă nr. 75/2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >