Contestaţie la executare. Actualizarea creanţei

28 iulie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Conform art. 628 alin.2 NCPC, în cazul în care prin titlul executoriu au fost acordate dobânzi, penalităţi sau alte sume, fără să fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de executorul judecătoresc, potrivit legii. Totodată, dacă prin titlul executoriu nu au fost acordate dobânzi, penalităţi sau alte asemenea sume care să poată fi stabilite potrivit alin. (2), executorul judecătoresc, la cererea creditorului, poate actualiza valoarea obligaţiei principale stabilite în bani, indiferent de izvorul ei. În cazul în care titlul executoriu nu conţine niciun asemenea criteriu, executorul judecătoresc va proceda, la cererea creditorului, la actualizare în funcţie de rata inflaţiei, calculată de la data când hotărârea judecătorească a devenit executorie sau, în cazul celorlalte titluri executorii, de la data când creanţa a devenit exigibilă şi până la data plăţii efective a obligaţiei cuprinse în oricare dintre aceste titluri, conform alineatului al treilea al aceluiaşi articol.
În speţă, în titlul executoriu s-a prevăzut expres întoarcerea executării doar sub forma restituirii sumei actualizate cu rata inflaţiei până la data plăţii efective, astfel încât executorul judecătoresc nu putea stabili alte sume sau alte criterii de actualizare a creanţei.
Totodată, din enumerarea făcută de legiuitor la art. 628 alin.2 şi 3 NCPC (dobânzi, penalităţi sau alte asemenea sume), rezultă că s-au avut în vedere doar accesoriile unei creanţe principale, nicidecum posibilitatea executorului de a stabili alte creanţe în afara celor prevăzute în titlu executoriu. De asemenea, actualizarea de care face vorbire art. 628 alin.3 NCPC are în vedere actualizarea valoarea obligaţiei principale stabilite în bani, nicidecum a altor sume, precum prejudiciul invocat de apelantă că urmare a vânzării mărfurilor ce făceau obiectul contractului de închiriere , pentru aceste sume sentinţa civilă neconstituind titlu executoriu. (Tribunalul Galați, Secţia civilă, Decizia nr. 151/19.02.2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >