Group 1

Contestație la executare. Cererea de suspendare a executării silite se soluționează prioritar față de excepția conexității

24 august 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Cererea de suspendare a executării în cadrul contestației la executare constituie o măsură cu caracter urgent ce se impune a fi soluționată prioritar față de excepția conexității.

”Un (…) motiv de apel invocat de apelante în susținerea cererii de apel a constat în aceea că prima instanță nu a respectat ordinea de soluționare a excepțiilor invocate în apărare în contestația la executare și că ar fi trebuit ca înainte de a se pronunța asupra cererii de suspendare a executării, să soluționeze excepția conexității privind contestația la executare din dosarul nr. XX cu cea din dosarul nr. xxxxx/325/2015, iar nu să proroge punerea acesteia în discuție.

Sub acest aspect, tribunalul constată că prima instanța a procedat în mod legal la soluționarea cu prioritate a cererii de suspendare a executării, neputându-se retine incalcarea de către instanta a unei ordini de soluționare, de vreme ce conexitatea reprezintă o excepție de procedură, în vreme ce suspendarea executării în cadrul contestației la executare constituie o măsură cu caracter urgent ce se impune a fi soluționată prioritar, asupra căreia instanta este ținută sa se pronunțe prin încheiere chiar și înaintea termenului fixat pentru judecarea contestației, conform art. 719 alin. 6 NCPC republicat.

Citeste mai mult  Arvuna vs clauza de dezicere

Prin urmare, tribunalul apreciază că instanța de fond a respectat dispozițiile procedurale atunci când a pronunțat încheierea atacată privitor la cererea de suspendare a executării, mai înainte de a pune în discuție excepțiile de procedură invocate de apelante în fața primei instanțe.” (Tribunalul Timiș, Decizia civilă nr. 312/2016, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >