Contestație la executare. Executare silită pornită de intervenientul accesoriu

”Potrivit art.644 alin.1 NCPC „sunt părţi în procedura de executare silită creditorul şi debitorul.”
Instanţa constată că din dispozitivul sentinţei civile invocată drept titlu executoriu pârâta nu este obligată către intervenienta accesorie, şi doar faţă de reclamanta principală. De altfel calitatea procesuală a acesteia a impus această soluţie corectă, întrucât intervenientul accesoriu este o parte care nu are o poziţie de sine stătătoare cu una subordonată părţii pentru care a intervenit. Astfel acesta nu poate efectua decât acte care să nu pericliteze poziţia părţii respective, iar în privinţa iniţiativelor acesteia, de asemenea sunt limitate. Astfel chiar dacă este evident interesul propriu al intimatei în formularea intervenţiei accesorii, atâta timp cât dispozitivul sentinţei nu conţine nici obligaţie faţă de aceasta, intimata nu are calitatea de creditor, ca atare nu are calitatea de participant la executarea silită.
În aceste condiţii instanţa (…) va admite contestaţia la executare (…) Va anula în totalitate actele de executare silită întocmite în dosarul de executare.” (Judecătoria Moinești, Sentința civilă nr. 30/2014, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > > >