Contestaţie la executare. Inexistenţa datoriei terțului poprit faţă de debitor

10 noiembrie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Terţul poprit nu poate invoca, pe calea contestaţiei la executare, că nu datorează sume de bani debitorului, doar în cadrul cererii de validare a popririi o poate face. (Tribunalul Arad, Decizia civilă nr. 552/2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >