Group 1

Contestație la executare. Necomunicarea deciziilor de impunere. Consecințe

Dispoziţiile art. 172 alin. 3 Cod de Procedură fiscală prevăd că prin contestaţia la executare se pot formula apărări de fond împotriva titlului executoriu emis de un alt organ decât o instanţă de judecată, numai în situaţia în care nu provine de la un organ cu activitate jurisdicţională sau nu este prevăzută o altă cale de atac. 
Astfel, pentru necomunicarea deciziilor de impunere către contestator sau încălcarea art. 44, 45 din Codul de procedură fiscală în procedura de emitere a deciziei de către CAS, există cale de atac separată, prevăzută de art. 205 Cod de Procedură Fiscală. 
Prin urmare, întrucât titlul executoriu a fost emis în baza deciziilor menţionate în cuprinsul acestuia emise de CAS, care constituie titlu de creanţă, necomunicarea deciziilor de impunere nu deschide calea contestaţiei împotriva titlului executoriu, ci are drept consecinţă faptul că nu curge termenul de contestare prevăzut de art. 205 Cod de procedură fiscală împotriva titlului de creanţă decât de la comunicare. (Tribunalul Teleorman, Decizia nr. 13/2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >