Contestație la executare. Necomunicarea legală a procesului verbal de contravenție

20 octombrie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

”Văzând dovezile de comunicare despre care intimata susţine că ar face dovada comunicării proceselor-verbal tribunalul, în dezacord cu instanţa de fond, constată că, acestea nu pot, în mod obiectiv, să ateste veridicitatea comunicării actelor de sancţionare.

Aceste aşa zise confirmări de primire, ale proceselor-verbale, nu conţin nicio menţiune la numele și prenumele persoanei care a primit corespondenţa, purtând numai o serie și un număr de carte de identitate şi menţiune ”rudă cu destinatarul”. O astfel de comunicare este în mod vădit nelegală, lipsind numele și prenumele persoanei care confirmă primirea documentelor iar menţiunea ”rudă cu destinatarul” este evident nelegală, având în vedere că destinatarul este o persoană juridică ce nu poate avea rude.

Potrivit art. 37 din OG 2/2001 procesul-verbal neatacat cu plângere contravenţională în termenul de 15 zile de la data înmânării sau comunicării, precum şi hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluţionat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.
Având în vedere că procesele-verbale de contravenţie nu au fost comunicate în mod legal, termenul de 15 zile pentru formularea plângerii contravenţionale nu a început să curgă, astfel încât procesele-verbale de contravenţie nu reprezintă titluri executorii.

Citeste mai mult  Poliția Locală, sancționată pentru prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal prin intermediul sistemelor audio-video portabile de tip ”Body-Worn Camera”

Întrucât potrivit art. 632 alin. 1 Cod procedură civilă, executarea silită se poate efectua numai în baza unui titlu executoriu, este evident că trebuia admisă contestaţia la executare.
Având în vedere aceste considerente, instanţa a admis apelul, a schimbat în tot sentinţa atacată admiţând contestaţia la executare.” (Tribunalul Teleorman, Decizia nr. 929/10 septembrie 2015, portal.just.ro)

Citiți AICI mai multe în ceea ce privește posibilitatea invocării necomunicării procesului verbal de contravenție pe calea contestației la executare.

Cuvinte cheie: > > >