Contestație trimisă prin intermediul poştei electronice. Calculul termenului procedural pe ore

25 octombrie 2018 Drept Penal Jurisprudenta

Termenul se socotește luând în calcul, ca dată a formulării contestației, data trimiterii valabile prin fax sau mail la instanţă, respectiv data expedierii mesajului electronic privind contestaţia, chiar dacă aceasta nu este înregistrată la instanţă la data respectivă ci la o dată ulterioară (respectiv, în prima zi lucrătoare expedierii fax-ului sau a mesajului electronic), şi pe considerentul că, în caz contrar, s-ar conferi caracter pur formal şi nicidecum efectiv dreptului conferit de legea fundamentală, acela de a avea parte de un proces echitabil – varianta liberului acces la justiţie, în componenta dreptului de petiţionare – recurs efectiv, cu motivarea că nu se poate face abstracţie de faptul că registratura instanţei are program doar de luni până vineri şi că nu există oficii poştale la nivel naţional sau local, cu program permanent de 24h din 24h, astfel încât aceste situaţii nu i se pot imputa contestatorului, care are dreptul de a deţine şi utiliza, el sau avocatul, un aparat de tip fax sau un aparat de tipul telefonului sau calculatorului, care poate transmite mesaje electronice, şi nu i se poate opune acestuia faptul înregistrării ulterioare la instanţă a căii de atac, câtă vreme a fost efectiv primită la instanţă la data trimiterii valabile prin fax (confirmarea expedierii prin fax), respectiv la data expedierii mesajului electronic.

Citeste mai mult  CSM. Propuneri de modificare a NCPP

Pentru identitate de raţiune s-au instituit reglementări exprese în Codul de procedură penală privind citarea şi comunicarea actelor de procedură prin intermediul poştei electronice, care se corelează şi cu prevederile legislaţiei secundare, respectiv Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti. Conform art. 94 din R.O.I, actele de sesizare a instanţei (cum este şi contestaţia), pot fi depuse personal sau prin reprezentant, ori prin poştă, curier ori fax sau prin orice alt mod prevăzut de lege.” (Curtea de Apel Iași, Hotărarea nr. 42CDL/11 aprilie 2018, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > > >