Contract de asigurare. Refuzul asigurătorului de plată a despăgubirii

1 iunie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Clauza dintr-un contract de asigurare prin care părţile au prevăzut faptul că asiguratul are obligaţia să reclame evenimentul cel mai târziu în termen de 5 zile de la data producerii riscului asigurat, asigurătorul având dreptul să refuze plata despăgubirii dacă din cauza nerespectării acestor prevederi nu a putut determina cauza producerii riscului asigurat sau mărimea şi întinderea pagubei, nu exonerează asigurătorul de obligaţia de plată a despăgubirilor, fiind nelegală soluţia instanţelor inferioare de respingere a acţiunii în despăgubire formulată de asigurat, în condiţiile în care asigurătorul nu a dovedit că nu a putut determina cauza producerii riscului asigurat sau mărimea şi întinderea pagubei, sarcina probei revenindu-i acestuia. (ICCJ, Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 3962 din 11 decembrie 2014, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > >