Contract de leasing financiar încheiat între două societăţi. Acţiune în constatarea caracterului abuziv al unei clauze contractuale

6 iunie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 193/2000, prin consumator se înţelege orice persoană fizică sau grup de persoane constituite în asociaţii, care, în temeiul unui contract care intră sub incidenţa prezentei legi, acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale industriale sau de producţie, artizanale ori liberale.

O societate comercială nu poate fi încadrată în categoria „consumator”, în sensul Legii nr. 193/2000 şi al Directivei 93/13/CEE pentru a putea beneficia de protecţia acestor dispoziţii legale, astfel încât este corectă soluţia instanţei de admitere a excepţiei lipsei calităţii procesuale active a acesteia în formularea unei acţiuni în constatarea caracterului abuziv al unei clauze dintr-un contract de leasing financiar. (ICCJ, Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 321 din 11 februarie 2016, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: >