Contract de muncă vs contract de prestări de servicii

31 martie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Deosebirea dintre contractul de muncă şi contractul de prestări de servicii ţine de natura raporturilor juridice dintre părţi. În cadrul contractelor de muncă relaţia este una de subordonare, salariatul desfăşurându-şi activitatea în subordinea şi coordonarea angajatorului, în timp ce, în cazul convenţiilor civile, prestatorul îşi păstrează, în principiu, libertatea în ceea ce priveşte organizarea şi derularea activităţii contractate. (Curtea de Apel Brasov, Decizia nr. 532/R/2013, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >