Contract între profesionişti încheiat prin intermediul poştei electronice

10 noiembrie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

Semnarea contractului în modalitatea agreată de către părţi, respectiv transmiterea proiectului de contract prin intermediul poştei electronice, semnarea acestuia de către reprezentantul pârâtei şi aplicarea sigiliului societăţii, urmate de retransmiterea contractului către reclamantă prin acelaşi mijloc de comunicare, este legală, contractul producând efecte juridice. (Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Decizia civilă nr. 293/2017, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >