Contractele de credit și de leasing încheiate cu consumatorii nu vor mai fi titluri executorii

19 decembrie 2018 Noutati legislative

Miercuri, 19 decembrie 2018, Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing precum si pentru completarea art.120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, potrivit căruia contractele de leasing încheiate cu consumatorii, precum și contractele de credit încheiate de instituțiile de credit cu consumatorii nu vor mai constitui titluri executorii.

Potrivit proiectului adoptat, OG nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing se modifică în sensul că nu vor mai constitui titluri executorii contractele de leasing încheiate cu consumatorii.

Proiectul modifică și OUG nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului în sensul că nu vor mai constitui titluri executorii contractele de credit, inclusiv contractele de garantie reala sau personala, incheiate de o institutie de credit cu consumatorii. De asemenea, se prevede că în cazul în care în contractul de credit sunt prevăzute penalități de întârziere, dobânzi sau alte obligații de plată accesorii, aceste daune interese nu vor putea depăși 50/% din suma reprezentând ratele restante la data rezilierii.

Cuvinte cheie: > > >