Contractele de leasing și contractele de credit nu vor mai constitui titluri executorii – propunere legislativă

5 iulie 2017 Noutati legislative

La Senat (prima Cameră sesizată) se află înregistrată pentru dezbatere o propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing precum si a Ordonanţei de Urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, potrivit căreia contractele de leasing încheiate cu consumatorii, precum și contractele de credit încheiate de instituțiile de credit cu consumatorii nu vor mai constitui titluri executorii.

Potrivit propunerii legislative, OG nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing se modifică în sensul că nu vor mai constitui titluri executorii contractele de leasing încheiate cu consumatorii.

De asemenea, propunerea prevede ca, în cazul în care locatarul/utilizatorul, care are calitatea de consumator nu acoperă rata de leasing timp de două luni consecutive, calculate de la scadența prevăzută în contractul de leasing, locatorul/finanțatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing iar locatarul/utilizatorul este obligat să restituie bunul. Despăgubirile nu pot cuprinde decât daune moratorii și sume reprezentând actualizarea cu rata inflației a ratelor neacoperite până la data rezilierii contractului și a luării în posesie a bunului.

Citeste mai mult  Codul penal, modificat de Senat

Este considerată nescrisă, fiind lipsită de efecte în ceea ce îl privește pe consumator, orice clauză contractuală prin care, în ipoteza rezilierii contractului, utilizatorul este obligat atât la restituirea bunului, cât și la plata unor despăgubiri echivalente cu cuantumul total al ratelor de leasing prevăzute în contract până la sfârșitul perioadei de lesing. În cazul în care în contractul dintre părți sunt prevăzute penalități de întârziere, dobânzi sau alte obligații de plată accesorii, aceste daune interese nu vor putea depăși 50/% din suma reprezentând ratele restante la data reziierii.

Propunerea legislativă modifică și OUG nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului în sensul că nu vor mai constitui titluri executorii contractele de credit, inclusiv contractele de garantie reala sau personala, incheiate de o institutie de credit cu consumatorii. De asemenea se prevede că în cazul în care în contractul de credit sunt prevăzute penalități de întârziere, dobânzi sau alte obligații de plată accesorii, aceste daune interese nu vor putea depăși 50/% din suma reprezentând ratele restante la data reziierii.

Cuvinte cheie: > > >