Group 1

Contradicție între dispozitivul hotărârii, minută și considerente

9 septembrie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

”Între minută și dispozitiv există contradicție. Astfel, conform minutei, instanța a dispus înlocuirea sancțiunii aplicate prin procesul – verbal de contravenție nr. x, cu avertisment, în timp ce, prin dispozitivul sentinței atacate, s-a dispus anularea procesului verbal de contravenție  nr. xx, altul decât cel care face obiectul judecății.

De asemenea, există neconcordanță între dispozitivul sentinței, de anulare a unui proces verbal care nu face obiectul acțiunii și considerentele care sprijină o soluție de înlocuire a sancțiunii cu avertisment, considerente, de altfel abstracte și stereotipe și care fac dificilă cunoașterea limitelor judecății și imposibilă realizarea controlului judiciar, motiv pentru care, in temeiul art. 480 alin. 3 NCPC va admite apelul, va anula sentința civilă apelată și trimite cauza spre rejudecare, la Judecătoria Botoșani.” (Tribunalul Botoșani, Decizia civilă nr. 1066/2016, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > > > >