Group 1

Convenția Europeană a Drepturilor Omului nu impune statelor obligația de a recunoaște căsătoria unui minor în vârstă de 14 ani

9 decembrie 2015 CEDO

Marți, 8 decembrie 2015, în hotărârea pronunțată în cauza Z. H. și R. H. împotriva Elveției (cererea nr. 60119/12) Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu unanimitate, a constatat că nu a fost încălcat art. 8 (dreptul la respectarea vieții private și de familie) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Cauza privește cererile de azil a doi cetățeni afgani, doamna ZH și domnul RH, care s-au căsătorit religios în Iran, pe când doamna ZH era minoră, cei doi nefiind considerați căsătoriți de autoritățile elvețiene – aspect ce a permis expulzarea domnului RH în Italia.

În procedura în fața CEDO, cuplul a susținut că expulzarea domnului RH a încălcat dreptul lor la respectarea vieții de familie.

Curtea a considerat că articolul 8 al Convenției nu poate fi interpretat ca impunând unui stat membru obligația de a recunoaște o căsătorie, religioasă sau de altă natură, încheiată de un copil de 14 ani. Aceasta a menționat în acest sens că articolul 12 (dreptul de a se căsători) din Convenție prevede în mod expres reglementarea căsătoriei în dreptul național.

Citeste mai mult  Principalele cauze care au condus la constatarea încălcării de către România a unor drepturi ale omului discutate de Ministrul Justiției cu președintele CEDO

Având în vedere sensibilitatea opțiunilor morale cu privire la care instanțele elvețiene au trebuit să se pronunțe și importanța acordată protecției copiilor și încurajarea mediilor familiale sigure, Curtea a considerat că instanțele naționale au abordat optim problemele ridicate de cazul ​​reclamanților. Prin urmare, la momentul expulzării domnului RH în Italia, autoritățile naționale au motivat că reclamanții nu erau căsătoriți. În orice caz, domnul RH- s-a întors în Elveția după numai trei zile de la expulzarea lui în Italia și, în cele din urmă, a obținut azil.

Cuvinte cheie: >