Criteriile de determinare a legii penale mai favorabile

10 decembrie 2015 Drept Penal Jurisprudenta

Determinarea caracterului „mai favorabil” are în vedere o serie de elemente, cum ar fi: cuantumul sau conţinutul pedepselor, condiţiile de incriminare, cauzele care exclud sau înlătură responsabilitatea, influenţa circumstanţelor atenuante sau agravante, normele privitoare la participare, tentativă, recidivă, concurs, etc.

Criteriile de determinare a legii penale mai favorabile au în vedere, aşadar, atât condiţiile de incriminare şi de tragere la răspundere penală, cât şi condiţiile referitoare la pedeapsă.

Cu privire la pedeapsă pot exista deosebiri de natură (o lege prevede ca pedeapsă principală amenda, iar alta închisoarea), dar şi deosebiri de grad sau cuantum privitoare la limitele de pedeapsă şi, evident, la modalitatea stabilirii acestora, în mod concret.

În cauză, se constată că legea nouă sancţionează infracţiunea săvârşită cu pedeapsa închisorii în limita minimă şi maximă mai ridicate faţă de legea veche (art. 180 alin. (1) C. pen. din 1969 prevedea închisoarea de la o lună la 3 luni sau amenda, iar N.C.P., în art. 193 alin. (1) C. pen. prevede o pedeapsă cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda) şi, comparând cele două legi succesive, Înalta Curte, secţia penală, constată că legea penală mai favorabilă este C. pen. din 1969, având în vedere limitele de pedeapsă prevăzute de lege şi modalitatea de individualizare judiciară a executării pedepsei.

Citeste mai mult  Termenul pentru exercitarea dreptului de validare a popririi

Din această perspectivă, comparând dispoziţiile referitoare la suspendarea condiţionată a executării pedepsei din reglementarea veche cu cele privitoare la amânarea aplicării pedepsei, se constată că legea veche este mai favorabilă, având în vedere condiţiile de acordare (nu există limită legală a pedepsei pentru aplicabilitatea ei, limita pedepsei concret aplicată pentru o infracţiune este mai ridicată, antecedentele care constituie impediment la acordare sunt mai restrânse, pe durata termenului de încercare sunt prevăzute obligaţii mai puţine, etc).

Singurul element în virtutea căruia ar fi mai favorabilă reglementarea nouă este durata termenului de încercare (denumit termen de supraveghere în actuala reglementare), element insuficient pentru a califica noua reglementare ca fiind mai favorabilă.

De altfel, la această concluzie conduc şi prevederile art. 15 alin. (1) din Legea nr. 187/2012, conform cărora, măsura suspendării condiţionate a executării pedepsei aplicată în baza C. pen. din 1969 se menţine şi după intrarea în vigoare a C. pen.” (ICCJ, Secția penală, Decizia nr. 298A/2015, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: >