Group 1

CSM a admis cererea de aparare a reputatiei profesionale a unui judecator din cadrul ICCJ

24 septembrie 2014 Uncategorized

În şedinţa din data de 23 septembrie 2014, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis ca întemeiată cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de doamna Elena Floarea, judecător în cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
La data de 27.06.2014, doamna Elena Floarea, judecător în cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a solicitat Inspecţiei Judiciare apărarea reputaţiei profesionale în raport de conţinutul articolului de presă intitulat “Judecători reclamaţi la CSM pentru un dosar de expropriere: Au emis o sentinţă în baza unei expertize ilegale” publicat în cotidianul on line adevărul.ro, în data de 18.06.2014.
În susţinerea cererii formulate, doamna judecător a arătat că articolul menţionat cuprinde afirmaţii care nu corespund realităţii, de natură a pune la îndoială competenţa sa profesională, inducându-se ideea că în soluţionarea unei cauze având ca obiect exproprierea, ar fi adoptat cu rea credinţă o hotărâre în favoarea reclamantului, afirmaţii ce aduc atingere reputaţiei sale profesionale.
Din verificările efectuate de către inspectorii judiciari, potrivit competenţelor prevăzute de dispoziţiile art. 53-54 din Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecţie de către IJ, aprobat prin HCSM nr.1027/2012, au rezultat următoarele:
Articolul de presă menţionat a vizat modul de soluţionare al unui dosar având ca obiect exproprierea, fiind făcute afirmaţii în legătură cu activitatea profesională a unor magistraţi de la Curtea de Apel Timişoara şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care au prezidat completele de judecată în apel şi recurs, inclusiv cu privire la doamna judecător Elena Floarea, concretizate în acuzaţii de conduită ilegală şi necorespunzătoare cu ocazia soluţionării respectivei cauze.
Inspectorii judiciari au constatat că articolul de presă editat în publicaţia on line adevărul.ro şi preluat de publicaţiile Ziarelive.ro şi Ziare.com cuprinde afirmaţiile părţii reclamante din cauza respectivă, făcând trimitere la o expertiză şi o sesizare pe care acesta a transmis-o către Consiliul Superior al Magistraturii, invocându-se exercitarea funcţiei cu rea – credinţă de către magistraţii instanţelor care au soluţionat dosarul în apel şi recurs.
Inspectorii judiciari au arătat că dosarul menţionat în articolul de presă a parcurs etapele procesuale legale, iar deciziile judiciare criticate de petiţionar sunt lipsite de orice indicii în sensul că soluţiile pronunţate ar fi fost adoptate din motive străine de cauză, în interesul vreuneia dintre părţi ori că ar fi concretizat o greşeală.
În legătură cu modul de instrumentare şi soluţionare în căile de atac a cauzei, Inspecţia Judiciară nu a constatat existenţa vreunor indicii privind exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă de către magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi Curţii de Apel Timişoara astfel că, prin rezoluţia din data de 12.08.2014, sesizarea formulată de petiţionarul reclamant în cadrul dosarului a fost clasată conform dispoziţiilor art.45 alin.4 lit.b din Legea nr. 317/2004 privind CSM republicată.
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a reţinut că prezentarea în mass media a unor aspecte privind soluţionarea unei cauze fără ca autorul articolului să fi efectuat minime verificări cu privire la realitatea faptelor, este de natură să aducă atingere reputaţiei profesionale a doamnei Elena Floarea, judecător în cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Cuvinte cheie: > >