CSM: Dispozițiile din proiectul MJ referitoare la răspunderea patrimonială a magistraților pentru erorile judiciare sunt contrare Constituției

3 octombrie 2017 Noutati legislative

Dispozițiile din proiectul de modificare a legilor justiției referitoare la răspunderea patrimonială a magistraților pentru erorile judiciare sunt contrare Constituției, se arată în motivarea de avizare negativă adoptată de Consiliul Superior al Magistraturii.

”Proiectul propune, printre altele, modificarea dispozițiilor alin. (7) al art. 96 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilorm care prevăd, în prezent, posibilitatea statului de a se îndrepta cu o acțiune în despăgubiri împotriva judecătorului sau procurorului care, cu rea-credință  sau gravă neglijență, a săvârșit eroarea judiciară cauzatoare de prejudicii.

Conform propunerii Ministerului Justiției, dispozițiile legale menționate ar urma să prevadă în mod imperativ că , după acoperirea prejudiciului, statul se îndreaptă cu o acțiune în despăgubiri împotriva judecătorului sau procurorului care a săvârșit eroarea judiciară cauzatoare de prejudicii.

Or, art. 52 din Constituția României, reglementând ”Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică”, prevede la alin. (3): ”Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în condiţiile legii şi nu înlătură răspunderea magistraţilor care şi-au exercitat funcţia cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă.”

În condițiile în care reglementarea constituțională în vigoare are în vedere doar posibilitatea statului de a exercita acțiunea în regres, soluția proiectului de lege care, ignorând norma constituțională, impune statului obligația de a exercita acțiuneaî n regres împotriva magistratului, ridică probleme de constituționalitate,” se arată în documentul citat.

În cursul zilei de 2 octombrie 2017, CSM a transmis Ministerului Justiţiei hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, conţinând motivele care au fundamentat avizul negativ emis asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

Cuvinte cheie: > > >