CSM. Propuneri de modificare a Legii privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie

23 martie 2015 Uncategorized

În şedinta din 19 martie 2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât sesizarea Ministerului Justiţiei cu următoarele propuneri de modificare şi completare a Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie:
Articolul 27, alineatele (2) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(2) Pentru soluţionarea cererii, instanţa va fixa, de îndată, termenul de judecată, fără parcurgerea procedurii prevăzută de art. 200 şi art. 201 din Codul de procedură civilă. Părţile vor fi citate conform normelor privind citarea în procesele urgente, iar pârâtului i se va comunica o copie de pe cerere şi de pe actele care o însoţesc. Întâmpinarea nu este obligatorie.” „(8) Pronunţarea se poate amâna cel mult 24 de ore, iar motivarea hotărârii se face în cel mult 48 de ore de la pronunţare.”
Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 30 – (1) Hotărârea prin care se soluţionează cererea privind emiterea ordinului de protecţie este supusă apelului, în termen de 3 zile de la pronunţare, dacă s-a dat cu citarea părţilor, şi de la comunicare, dacă s-a dat fără citarea lor. (2) Instanţa de apel poate suspenda executarea până la judecarea apelului, dar numai cu plata unei cauţiuni al cărei cuantum se va stabili de către aceasta. (3) Apelul se judecă de urgenţă, cu citarea părţilor. Dispoziţiile art. 27 alin. (1)-(4), (7) şi (8) se aplică în mod corespunzător.”
Articolul 31, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 31 – (1) Copia dispozitivului hotărârii prin care s-a admis cererea de emitere a ordinului de protecţie se comunică, în ziua pronunţării, structurilor Poliţiei Române în a căror rază teritorială se află locuinţa victimei şi a agresorului”.

Cuvinte cheie: >