Cuantumul alocaţiei de stat pentru copii, majorat

26 decembrie 2019 Noutati legislative

Miercuri, 18 decembrie 2019, Camera Deputaților în calitate de for decizional, a adoptat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, proiect ce are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2019 care prevede modificarea şi completarea Legii nr.61/1993, precum şi modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006, urmărindu-se majorarea cuantumului alocaţiei de stat pentru copii, precum şi acordarea alocaţiei de stat pentru copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap de tip HIV/SIDA, în cuantumul prevăzut de Legea nr.61/1993.

Concret, potrivit modificărilor adoptate, alocaţia de stat pentru copii se stabileşte în cuantum de:
a) 600 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
b) 300 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii  care au împlinit vârsta de 18 ani, ce urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora;
c) 600 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap.

Citeste mai mult  Ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional la Convenția Europeană privind extrădarea - proiect

Cuantumurile alocaţiei de stat pentru copii se majorează anual prin hotărâre a Guvernului.

Cuvinte cheie: