Group 1

Cuantumul alocaţiei de stat pentru copii, majorat

26 decembrie 2019 Noutati legislative

Miercuri, 18 decembrie 2019, Camera Deputaților în calitate de for decizional, a adoptat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, proiect ce are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2019 care prevede modificarea şi completarea Legii nr.61/1993, precum şi modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006, urmărindu-se majorarea cuantumului alocaţiei de stat pentru copii, precum şi acordarea alocaţiei de stat pentru copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap de tip HIV/SIDA, în cuantumul prevăzut de Legea nr.61/1993.

Concret, potrivit modificărilor adoptate, alocaţia de stat pentru copii se stabileşte în cuantum de:
a) 600 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
b) 300 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii  care au împlinit vârsta de 18 ani, ce urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora;
c) 600 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap.

Citeste mai mult  Completarea ROI al instanțelor judecătorești ref atribuțiile grefierului de ședință

Cuantumurile alocaţiei de stat pentru copii se majorează anual prin hotărâre a Guvernului.

Cuvinte cheie: