Cuantumul pensiei de întreținere a minorului. Prezumția că părintele realizează venituri

19 iunie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

”Instanţa constată că sunt întrunite condiţiile legale pentru obligarea pârâtului la plata pensiei de întreţinere în favoarea minorului.

În cauză, reclamanta nu a dovedit că pârâtul realizează venituri din muncă în Insulele Bahamas sau că era angajat în muncă la momentul introducerii cererii (15.07.2013) ori pe parcursul procesului de divorţ, câtă vreme fotografiile depuse de aceasta la dosar, în care pârâtul apare într-o salopetă, în incinta unui şantier naval, în ipostaze care generau prezumţia simplă că acesta desfăşoară activităţi lucrative, au fost efectuate, aşa cum rezultă din planşele fotografice depuse de către pârât la dosar, anterior datei de 01.06.2013, dată menţionată pe reţeaua de socializare de pe care au fost preluate.

***Pensie de întreținere. Noţiunea de ”mijloace”***

Cu toate acestea, în considerarea faptului că pârâtul a lucrat o perioadă îndelungată de timp în Insulele Bahamas şi a împrejurării că se află în continuare în aceeaşi ţară, putându-se prezuma că realizează venituri, chiar dacă nu ar fi angajat în baza unui contract de muncă, întrucât, în caz contrar, nu ar avea el însuşi posibilităţi materiale pentru a se întreţine, instanţa îl va obliga pe pârât să plătească reclamantei, în favoarea minorului, o pensie de întreţinere de 300 USD lunar, plătibilă fie în moneda de referinţă fie în echivalent în lei la cursul BNR din ziua plăţii, începând cu data introducerii acţiunii, 15.07.2013, până la împlinirea de către minor a vârstei de 18 ani, şi va dispune ca pârâtul să achite pensia astfel stabilită în ziua de 20 a fiecărei luni.” (Judecătoria Mangalia, Sentința civilă nr. 1147/26.06.2014, definitivă prin Decizia nr. 699/6 iunie 2016 a Tribunalului Constanța prin care s-au respins ca nefondate apelurile formulate, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >