Cum contestați raportul de inspecție fiscală și obligaţiile suplimentare de plată stabilite de ANAF

De foarte multe ori, în urma controlului, inspectorii fiscali stabilesc obligaţii suplimentare de plată în sarcina persoanelor juridice, întocmind în acest sens un raport de inspecție fiscală. Orice act administrativ-fiscal emis de o autoritate publică poate fi însă contestat la instanța de contencios administrativ, mai ales că uneori inspectorii pot lua decizii ce nu respectă întocmai prevederile legale. Un avocat specializat în litigii comerciale și contencios administrativ vă poate ajuta să contestați raportul de inspecție fiscală pentru motive de nelegalitate, susţin reprezentanţii departamentului de litigii comerciale ai societăţii de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii.

În primul trimestru din 2019, inspectorii ANAF au efectuat 10.056 de inspecţii fiscale, stabilind obligaţii suplimentare de plată în valoare de 1,4 miliarde de lei. Pentru întreg anul 2018, obligaţiile suplimentare de plată stabilite de ANAF au fost de 6 miliarde de lei. În cadrul inspecţiilor din primul trimestru al anului 2019, ANAF a aplicat contribuabililor amenzi în valoare de 2,6 milioane de lei şi a întocmit 277 de sesizări penale. Atât numărul de sesizări penale, cât şi valoarea amenzilor aplicate de inspectorii ANAF în primul trimestru din 2019 a fost în scădere faţă de aceeaşi perioadă din 2018.

Citeste mai mult  Transparența fiscală – astăzi, impusă multinaționalelor. Mâine – tuturor categoriilor de contribuabili. Ce trebuie să știe contribuabilii?

Obiectivul inspecţiei fiscale este verificarea modului de calcul, înregistrare, virare şi declarare în cuantumurile şi la termenele legale a obligaţiilor fiscale. De multe ori, ANAF ajunge să stabilească în mod abuziv obligaţii fiscale suplimentare de plată în sarcina societăților comerciale.

Actele administrativ fiscale pot fi contestate. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al actului. Instituţia poate admite contestaţia şi anula actul administrativ fiscal. Totodată, instituţia poate respinge contestaţia.

În cazul în care decizia este de respingere, contestatarul, printr-un avocat specializat în litigii comerciale și contencios administrativ se poate adresa instanţelor de judecată, solicitând anularea deciziei de soluţionare a contestaţiei prealabile şi anularea actelor administrativ fiscale.

Potrivit Legii 207/2015, Codul de procedură fiscală, actul administrativ fiscal este nul dacă:
a)este emis cu încălcarea prevederilor legale privind competenţa;
b)nu cuprinde datele de identificare ale persoanei împuternicite a organului fiscal şi datele de identificare ale contribuabilului etc.;
c)este afectat de o gravă şi evidentă eroare.

În plus, Codul de procedură civilă arată, la art. 175, că „actul de procedură este lovit de nulitate dacă prin nerespectarea cerinţei legale s-a adus părţii o vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin desfiinţarea acestuia”.

Citeste mai mult  Inadmisibilitatea contestatiei formulata impotriva unei instiintari de plata

Totodată, de foarte multe ori, argumentele echipei de inspecție fiscală sunt complet eronate, iar inspectorii refuză dreptul de deducere a TVA pentru servicii reale şi a căror necesitate este esenţială pentru persoana juridică. Pentru a beneficia de dreptul de deducere al TVA trebuie îndeplinite condiţia formală, în sensul că serviciile efectuate trebuie să fie justificate în baza unei facturi întocmite conform prevederilor legale şi condiţia substanţială, în sensul că serviciile trebuie să fie destinate utilizării în folosul realizării de operaţiuni taxabile.

Respingerea deductibilității TVA pe alte motive decât cele prevăzute expres și limitativ de legiuitor este contrară legislației naționale și acest demers conduce la încălcarea principiul neutralităţii TVA. Prin urmare, impunerea de către organul fiscal a unor condiţii suplimentare, cu scopul anihilării exercitării dreptului de deducere, este nelegală.

Nu există act administrativ-fiscal care să nu poată fi contestat pe cale administrativă și pe cale judecătorească. Clienţii care apelează la avocaţi specializaţi în litigii comerciale și contencios administrativ au şanse mai mari să obţină anularea rapoartelor de inspecție fiscală și a deciziilor de impunere aferente fie prin contestaţie, fie printr-o decizie a instanţei de contencios administrativ, potrivit reprezentanţilor societăţii de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii.

Cuvinte cheie: > > >