Cum sa iti recuperezi taxa auto de la ANAF

*Articol realizat de avocații Darie, Manea și Asociații*

Ce este taxa auto?

Una dintre obligatiile fiscale ce au provocat multe dispute si polemici in societate, dar si o cheltuiala apreciabila cumparatorilor de masini la mana a doua a fost celebrul timbru de mediu, cunoscut mai simplu ca taxa auto.

In urma unor presiuni din partea asociatiilor de consumatori, care au contestat taxa pe plan intern, dar si la forurile europene competente, timbrul de mediu a fost declarat ilegal printr-o hotărâre a Curții Europene de Justitie.

De voie, de nevoie, autoritatile romane au trebuit sa se conformeze deciziei si au anulat aceasta taxa care putea ajunge pana la mii de euro in cazul masinilor cu motoare puternice.

Cum imi pot recupera taxa auto?

Cei care au apucat sa plateasca taxa, pot acum sa isi recupereze suma respectiva printr-o cerere adresata ANAF, in baza Ordonantei de Urgenta 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule.

Normele metodologice de aplicare a ordonantei ar fi trebuit sa fie adoptate în termen de 60 de zile de la data de 7 August 2017.

Potrivit ordonantei, taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule se restituie in perioada 1 Ianuarie 2018 – 31 Decembrie 2018.
Suma platita ca timbru de mediu pentru autovehicule va fi returnata in perioada 1 Septembrie 2018 – 31 Martie 2019.

Citeste mai mult  Achiziții intracomunitare. Aplicarea eronată a cotei TVA asupra marjei de profit din revânzare

Daca restituirea are loc in baza unei hotarari a instantei de judecata, dobanzile datorate contribuabililor sunt cele dispuse de instanta judecatoreasca sau, după caz, nivelul dobanzii este cel prevazut la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscala, cu modificarile și completarile ulterioare.

Ce acte imi trebuie pentru a-mi recupera taxa auto?

La cererea de restituire se va anexa, in original sau in copie, documentul doveditor al platii
• taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule,
• taxei pe poluare pentru autovehicule,
• taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru autovehicule,
• chitanţa fiscala/ordinul de plată si extrasul de cont, dupa caz, care sa ateste efectuarea platii acesteia,
• copiile cartii de identitate a vehiculului si
• copia certificatului de inmatriculare.

Toate copiile vor fi conformate cu originalul si semnate.

Daca taxa a fost platita pentru un autovehicul preluat in leasing, cererea de restituire se va depune de proprietarii care au achizitionat autovehiculele in leasing, nu de catre firma de leasing.

Cine beneficiaza de restituirea taxei auto?

Beneficiarii ordonantei sunt contribuabilii care au achitat una sau mai multe din urmatoarele :
1. taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, conform Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
2. taxa pe poluare pentru autovehicule, prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, aprobată cu modificari prin Legea nr. 140/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
3. taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevazuta de Legea nr. 9/2012, si
4. timbrul de mediu pentru autovehicule, prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013, aprobata cu modificări si completari prin Legea nr. 37/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, care nu au beneficiat de restituire pana la intrarea in vigoare a Ordonantei de Urgenta 52/2017.

Citeste mai mult  Modificările Codului fiscal propuse de Ministerul Finanțelor Publice

Cererea de restituire trebuie adresata in scris organului central fiscal competent (ANAF), pana la 31 august 2018.

Modificari de ultima ora

O.U.G nr. 52/2017 a fost completata printr-o Ordonanta de Urgenta (publicata in Monitorul Oficial cu numarul 797 din 9 octombrie 2017) care reglementeaza doua noi situatii specifice in operatiunea de restituire a sumelor achitate catre Fondul pentru mediu, precum si situaţiile in care s-ar putea bloca restituire sumelor in cauza. Noile prevederi vin in sprijinul persoanelor indreptatite sa li se restituie sumele achitate catre Fondul pentru mediu, dar care se afla in imposibilitatea de a anexa dovada platii acestora, in copie sau original. In cazul in care contribuabilul nu anexeaza documentul doveditor al platii, ANAF va verifica existenta acestui document in baza de date. De asemenea, este reglementata si corectata situatia in care o persoana sa fi platit taxa, dar sa nu fi inmatriculat autovehiculul respectiv, drept pentru care sa nu poata atasa la cererea de rambursare a taxei copii ale cartii autovehiculului si certificatului de inmatriculare. In acest caz, cererea de restituire va fi insotita de documentul de plata, in original, care confirma plata taxei neutilizate, document care are inscrisa mentiunea ”taxa neutilizata” si care este semnat si stampilat de catre persoana desemnata din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculari Vehicule.
Totodata, Ordonanta de Urgenta coreleaza unele prevederi in instituirea termenului de 120 de zile pentru restituirea sumelor stabilite de instante prin hotarari judecatoresti. Sumele stabilite prin hotararile judecatoresti se restituie astfel:
– taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, se restituie in termen de 120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2018;
– timbrul de mediu se restituie de organele emitente ale acestora in termen de 120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 septembrie 2018.

Puteti sa descarcati formularul cererii de restituire de aici: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Cerere_rest_timbru.pdf

Citeste mai mult  Anulare proces verbal de control întocmit de ITM. Relevanța momentului efectuării instructajului la locul de munca sub aspectul încheierii contractului individual de muncă

Cabinetul de avocatură Darie, Manea și Asociații asigură consultanță,av. C. Darie asistență  și reprezentare juridică în multiple domenii susținând strategii complexe în abordarea cazurilor. Avocații Darie, Manea și Asociații gestionează cu profesionalism relațiile cu clienții protejând mereu poziția acestora si indicând soluții optime pentru rezolvarea eficientă a tuturor aspectelor de natura legală pe care le abordează. 

Echipa este în măsură să identifice alternativele favorabile în problemele de drept comercial, civil, penal, în chestiuni legate de înfiintari/dizolvari firme, tranzacții comerciale, somații de plată, recuperări creanțe, litigii de muncă, partaj, succesiune, uzucapiune,
divorț, retrocedări, etc.

Cuvinte cheie: > > > >